Forstå din forrettningsmodell med BMC

Hva er en forettningsmodell?

Forettningsmodell? Hva tenker du på når du hører det ordet? Tygg litt på hva det faktisk betyr. Du og jeg har kanskje helt forskjellige oppfattninger av hva en forettningsmodell er. Dette er et ord som ofte blir missbrukt å slengt ut i hytt og pine. Handler en forretningsmodell om hvordan vi skal tjene penger, eller om hvordan vi skal skape kundeverdier?

Innovasjon Norge forklarer at en forretningsidè beskriver hva bedriften skal gjøre, mens en forrettningsmodell forteller hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Hva betyr nå egentlig det?

Slik defineres en forretningsmodell i Wikipedia:

«Essensen av en forretningsmodell er at den definerer den måten bedriften leverer verdi til kunder, lokker kundene til å betale for en gitt verdi, og omdanner disse utbetalingene til fortjeneste»

Analyser din forretningsmodell med Business model Canvas (BMC)

Før du setter din forettningsidè ut i live, er det viktig å utvilke en god forretningsmodell. Det viser seg at 7 av 10 nystartede bedrifter går dukken, og en lite gjennomførbar forettningsmodell får gjerne skylden.

Business Model Canvas er et verktøy som hjelper deg med å forstå og analysere din forretningsmodell.  Styrken i dette verktøyet er at den tester en forettningsmodell sin holdbarhet gjennom spørsmål innenfor 9 ulike dimensjoner. Alexsander Eliesen har oversatt de fra Engelsk til Norsk:

  1. Verdiløfte– Hva tilbyr du?
  2. Kundesegment- Hvem er det du tilbyr dette til?
  3. Kunderelasjon–  Hvordan forholder du deg til kundene?
  4. Kanaler– Hvordan når tilbudet kundene dine?
  5. Kjerneaktiviteter–  Hva må gjøres?
  6. Ressurser– Hva trenger du av ressurser?
  7. Partnere– Hvem leverer det du ikke selv kan levere?
  8. Kostnader– Hva koster, og hvor mye koster det?

 

«Modellen har blitt svært populær, og flere store internasjonale bedrifter som GE, P&G, og Nestlè bruker den!»

 

Hvorfor er den så populær?

Jeg mener mye av det som gjør BMC så populær, er at den åpner opp for å se en forettningsmodell på en helt annen måte enn tidligere. Den graver mye dypere, bak selve produktet og kommer helt inn til kjernen av hva bedriften driver med.

Modellen gir deg mulighet til å beskrive, designe, og flytte om på de ulike dimmensjonene. Ettersom den er så fleksibel i bruk åpner det seg mange muligheter til idèmyldring, og for å skape innovative foretningsmodeller. Det er en nyere måte å tenke «business» på. I utviklingen av en foretningsmodell med BMC står verdiløftet til kunden sentralt, og de andre aktivitetene som ligger rundt støtter oppunder.

I denne måten å analysere og forstå en foretningsmodell på er det lettere å se helheten og hvordan alt henger sammen. Dens mulighet for visualisering gjør det også lettere å selge inn din forettningsmodell til en eventuell investor, noe Hannah Lindelien påpeker.

Forretningsmodell

Bildet er hentet her.

Vi kan tenke oss at denne modellen er todelt. Den høyre siden er vår interaksjon med kunden, og den venstre siden er de aktivitetene som skjer internt i vår bedrift. Det som binder de to delene sammen er verdiløftet vi gir kundene. Når du benytter deg av et slikt verktøy er din forettningsmodell bedre rustet til å møte konkurransen ute i markedet. For det handler i bunn og grunn om hvilken verdi din bedrift kan tilby kundene dine. Hvis en ser tilbake på Wikipedia sin definisjon på foretningsmodell, så starter den med kundeverdi, dermed så treffer BMC mye bedre.

Den gamle måten å utvikle en forretningsmodell

Hvis man sammenligner BMC med Michal Porters måte å tenke business på, ser vi at verdikjeden er i ferd med å bli utdatert. Gjennom dette verktøyet er det vanskelig å få et begrep om hvordan alt henger sammen, og sist men ikke minst er den konkrete kundeverdien utydelig.

 

Forretningsmodell

Bildet er hentet her.

 

Hvilken forretningsmodell velger du?

-Cecilie Benedikte Henriksen

Andre kilder som er brukt:

https://hbr.org/2013/05/a-better-way-to-think-about-yo/

Meld deg på mitt nyhetsbrev!
Som digital student eksperimenterer jeg mye på egenhånd. Denne gangen tar jeg for meg E-post markedsføring. Legg gjerne igjen e-post adressen din og bidra til min læring.
Det jeg lærer, deler jeg selvfølgelig med dere her på bloggen.

2 Comments

  1. Du skriver bra og informativt, Cecilie! Innleder med å gi alle et felles utgangspunkt og forstå hva resten av innlegget skal dreie seg om. Videre leder du meg som leser lett gjennom hele teksten :)

  2. Dette var veldig bra Cecilie! Jeg liker sammenligningen med Porters måte å drive business på og BMC. Verdikjeden har endret seg for mange moderne bedrifter og du ser da klart hvordan Business model canvas har ett fortrinn.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*