Har Opel 3,1 millioner engasjerte følgere på Facebook?

Opel

Sosiale medier-ekspert og vår foreleser Cecilie Staude har gitt oss i oppgave å velge en bedrift og analysere deres bruk av sosiale medier. Jeg valgte å se nærmere på Opel Norge sin bruk av Facebook, ettersom de har en enorm følgerskare på hele 3,1 millioner. Spørsmålet er om de klarer å engasjere de?

I dette blogginnlegget skal jeg definere én av Opels målgrupper før jeg skal se på hvordan de idag benytter seg av Facebook når de skal kommunisere med disse. Deretter vil jeg komme med anbefaling til hvordan Opel kan benytte seg av Facebook på en mer effektiv måte for å nå målgruppen. Tilslutt vil jeg ta opp noen utfordringer som følger med når en bruker sosiale medier som markedsføringskanal.

Når jeg skal kartlegge Opels tilstedeværelse på Facebook vil jeg benytte meg av POST- modellen. Dette er et nyttig rammeverk utviklet av Forrester, for å forankre og planlegge bruken av sosiale medier på en best mulig måte (Li og Bernoff, 2011).

Opel Norge – hvem er det?

Opel er et bilmerke mange nordmenn har et forhold til og er en av Europas største bilprodusenter. De opererer i et sterkt konkurransepreget marked, hvor Opel har hatt en beskjeden markedsposisjon de siste årene (ca. 2,2%). Dette skyldes avgiftsomleggingen fra 2007, i følge Opel selv, da dette resulterte i dyrere biler.

Dette er bakgrunnen til at Opel Norge for noen år siden innførte en ny pris- og produktstrategi. Her har de gjort utstyr du tidligere har fått i langt dyrere biler, tilgjengelig for folk flest. Her har de satt seg et mål om åtte prosent markedsandel innen 2020. Den nye strategien kommuniserer de tydelig gjennom deres visjon:

Sammen jobber vi alle for at Opel skal være et premium-merke for folk flest – «Mer Opel – mer premium»!

People: Interessent og målgruppe analyse

Hvem er det vi forsøker å nå ut til? Uten en slik forståelse, vil bedriften skyte i blinde og håpe på at budskapet kommer frem til de rette mottakerne.

For at budskapet i sosiale medier skal oppnå full effekt, vil jeg foreta en analyse av Opel sin målgruppe og interessenter. Denne analysen vil gi grunnlag for videre anbefalinger. Det bør tas forbehold om at den følgende analysen kun baseres på mine egne antagelser og synspunkter.

Interessenter

Sosiale medier kan være effektive kanaler for å kommunisere og bygge relasjoner til andre enn de som er kunder. Det er derfor lurt å bruke sosiale medier for å lytte til omgivelsene dine, og spore utviklingstrekk hos interessentene som kan påvirke virksomheten.

En interessent kan være virksomheter/prosjekter, personer, grupperinger, etc, som kan påvirke en organisasjons muligheter til å nå sine mål (Grunig, 1992). En målgruppe derimot defineres som en betegnelse på den gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er innsiktet mot.

Med andre ord er en målgruppe de bedriften retter seg mot med et økonomisk insentiv, mens interessenter handler om hvilke aktører i organisasjonen i de interne og eksterne omgivelser det er viktig å ha et forhold til, herunder kundene. Det er ikke så tydelig skille mellom disse, men de som derimot klarer det, vil oppleve en mer effektiv kommunikasjon.

 

For å kunne dra nytte av innflytelsen interessentene har, må bedriften kunne kartlegge deres behov og hvilken rolle de spiller (Staude, 2016):

 1. FINN: Kartlegg omgivelsene for å finne de viktigste interessentene. Hvem er viktige for oss?
 2. FORSTÅ: Avdekke gap mellom egen oppfatting og interessentenes oppfatting. Hva er viktig for interessentene og hvilke behov har de? Her handler det ikke bare om å finne de, men også forstå interessentene. Hva slags informasjonskrav har de? Det er viktig med tanke på hvordan man kommuniserer med de ulike.
 3. FORKLAR: Kommunisere for å påvirke interessentenes kunnskap eller atferd. Er kommunikasjonen riktig i forhold til interessentenes behov og hva vil vi oppnå?

 

Jeg anser Bellona og Fremtiden i våre hender, som viktige interessenter for Opel å bygge gode relasjoner til, ettersom bilbransjen er en viktig bidragsyter til miljø og CO2-utslipp, og disse vil være opptatt av å vite hva Opel gjør for å bedre miljøet. Her kan det for eksempel være være ideelt å for eksempel å visualisere at Opel Zafira Tourer vant prisen for mest miljøvennlige bilen i 2016, og dette er fjerde gang på rad.

Samtidig blir det viktig å bygge gode relasjoner til politikerene ettersom besluttninger tas på dette nivået– noe som vil påvirke Opel i det lange løp. Her blir det viktig for Opel å invitere til samarbeid, og tydeliggjøre hva de kan bidra med for politikken. Slike tiltak virker forebyggende for eventuelle kommende kriser. For at den videre analysen skal bli så grundig og konkret som mulig, velger jeg å ikke inkludere disse interessentene.

Skjermbilde 2016-05-20 kl. 10.39.42

Til analysen har jeg laget kart hvor jeg har trukket frem noen av interessentene

Målgruppe

Opel har to ulike kundergrupper – privatpersoner og næringslivet. Innenfor næringslivet er alle bedrifter som går i pluss en potensiell kunde.

Innenfor privatpersoner har Opel forskjellige målgrupperbasert på de ulike produktene. Det er tydelig at de har lagt ned mye tid og resurser i Opel Astra ettersom den ble kåret til «Årets Bil i Europa 2016». Derfor vil jeg anta at dette er det viktigste segmentet til Opel, og her har jeg stasjonsvognen spesiellt i tankene.

Skjermbilde 2016-05-26 kl. 15.40.16

Skjermdump fra Opels Facebook side

Opel er en bil for folk flest, og denne bilen treffer spesiellt barnefamilier med middels utdannelse, inntekt, og levestandard, og gjerne i aldersgruppen 30-50 år. Barnefamilier trenger ofte en romslig bil, med smarte løsninger for barn. Samtidig vil et sportslig design og kjøreegenskaper ved langkjøring ofte være et viktig kriteria. Denne målgruppen vil heller ikke være særskilt opptatt av merke, men vil gjerne bli oppfattet som fornuftige.

Slik informasjon om målgruppens krav og forventniger er helt vesentlig for å klare å utforme budskap som gjør at de får lyst til å kjøpe bilen, slik at Opel kan drive sin virksomhet på en god og lønnsom måte.

Objectives 

Etter å ha gjort seg opp en mening om hvilke interessenter som er viktigst for bedriften, er det viktig å sette mål for hvordan vi skal påvirke de.

Ofte er bedrifter flinke til å sette mål for tradisjonelle kampanjer, som f.eks en TV-kampanje, men det å sette mål for sosiale medier blir ofte glemt. Mange starter sin mediestrategi med å velge plattform, for deretter å sette i gang tiltak som for eksempel en Facebook konkurranse– for så å måle antall likes.

 

 » Man kan ikke betale regninger med Facebook-fans, så hvorfor er man så opptatt av dem?

 – Ståle Lindblad 2016

Det er ikke i antall likes verdien ligger, det er kvaliteten på relasjonen som gir verdi. Derfor blir det mer viktig enn noen gang å utforme mål som fordrer interaksjon og transaksjon hos kundene. Dette kan være utfordrende å måle, men det er bedre å måle 80% riktig enn å ikke måle i det hele tatt, påpeker Lindblad i et av sine blogginnlegg.  Videre påpeker han at det er viktig å sette SMART– mål. Hvis en ikke setter konkrete og gode mål for tilstedeværelsen er det vanskelig å måle om tiden som er brukt i sosiale medier er godt utnyttet tid.

Ut i fra hva jeg kan se på Facebook sidene til Opel ser det ikke ut til at de henvender seg til en klar målgruppe, med et konkret mål. En stor del av det Opel poster er artikler om de fra media, og andre mer tilfeldige lenker.

Med tanke på at Opels administrerende direktør, Bernt G. Jessen, har uttalt et mål om økt markedsandel, vil et naturlig mål være å styrke relasjonen til målgruppen gjennom å bygge merkekjennskap og holdning. Opel sine 3,1 millioner Facebook følgere er neppe alle eiere av en Opel. Hvis Opel bruker kundedialogen på en bra måte, vil dette lede til engasjement og interesse hos målgruppen, noe som tilslutt vil gi markedsgevinster ved økt salg.

Strategy

Sosiale medier er ingen strategi. Opels Tilstedeværelse i sosiale medier må ha en konkret plan for å oppnå det overordnede målet. Hvilken plan må Opel legge for hvordan relasjonene til interessenter og målgrupper skal endre seg i tråd med de målene? For å få svar på dette burde de spørre seg selv:

 1. Hva ønsker vi å oppnå med å kommunisere i sosiale medier?
 2. Hvem vil vi kommunisere med?
 3. Hvilken kanaler burde vi bruke, og hvordan bruker vi dem?

(Sosial Kommunikasjon 2013)

Svaret på de to første spørsmålene fikk vi i de foregående trinnene, nå gjenstår det å finne ut om Facebook er den passende kanalen og hvordan en skal bruke den.

Sosiale medier er bare et sekkebegrep for kanaler som har et fellestrekk; en kan like, dele, kommunisere og remixe. Ut over dette er kanalene meget forskjellige, med ulike styrker, svakheter og brukerkulturer. Dette er helt vesentlig å kjenne til for å kunne skape en sosial kommunikasjon som er god.

En kan si at Facebook en god blanding av Twitter, Instagram og Youtube. Dermed er dette en kanal hvor visuell kommunikasjon blir viktig, både i form av bilder og video i kombinasjon med tekst. Det unike med Facebook er den umiddelbare og mer personlige kommunikasjonen, dermed er det også lettere å bygge sterke relasjoner med kundene. Kanalen passer derfor godt med målet om å styrke relasjonen til de eksisterende følgere.

Ettersom kanalen er svært brukervennlig, og inneholder mange funksjoner, er det like sannsynlig å treffe en som er 60 år som det å treffe en på 20 år. Dette bekreftes også med tallene fra IPSOS, hvor det i følge de, er ca 3.2 millioner nordmenn over 18 år på Facebook. Av disse igjen er det over 8 av 10 som er på Facebook hver eneste dag. Ettersom Opel ønsker å nå ut til «folk flest», med spesiell vekt på målgruppen mellom 30-50 år, er dette en ypperlig kanal å benytte.

Skjermbilde-2016-05-25-kl.-15.05.11-644x140

I følge Staude og Marthinsen kan brukere av sosiale medier grovt deles inn i tre: skaperne, delerne og kikkerne. Skaperne er de som aktivt deler innhold på Facebook. Delerne bidrar med noe mindre innhold, men deler gjerne skaperne sitt. Kikkerne bidrar i liten grad med innhold og deling, og bruker sosiale medier mest for å se hva alle andre gjør(Marthinsen og Staude 2013, 24).

Det sies at de mest aktive brukerne på Facebook, er alle over 40 år, hvor de liker og kommenterer andres statuser, bilder og linker. Dette er gode nyheter for Opel, ettersom en stor andel av deres målgruppe faller innunder kategorien delere.

Som vi lærte i en av forelesningene til Staude er den beste markedsføringen når dine egne målgrupper lager innhold for deg, som for eksempel å dele bilder eller omtaler. Ved riktig bruk av sosiale medier er det mulig å tilrettelegge for nettopp dette, men det krever mye av din egen kommunikasjon.

Vi ønsker ikke bare at forbrukeren skal bli eksponert for budskapet, men også utføre den handlingen vi ofte vil at markedsføringen skal utløse. En merkevare som inviterer til samtale, lytter aktivt og engasjerer seg i sine interessenter og deres stemmer, skaper sosial kommunikasjon (Staude og Marthinsen, 2013).

Bilkjøp sterkt knyttet til emosjoner, derfor vil det være viktig at kommunikasjonen trigger autentiske følelser, og at kunden skal kunne identifisere seg med merket.

For å få til dette er det viktig å tenke på samspill mellom bruk av tekst, bilder og video. Dette er kriterier jeg skal se på når jeg vurderer Opels tilstedeværelse på Facebook.

TechnologyOpel på Facebook

De tre punktene ovenfor danner grunnlaget for hvilken plattform Opel bør ta i bruk for at kommunikasjonen skal være effektiv og skape verdi – både for kunden og Opel.

Selv om Opel har over 3,1 millioner likes på sin Facebook side, er det dog ingen garanti for at budskapet når alle. Selv om du har mange som liker siden din, betyr ikke dette nødvendigvis synlighet og oppmerksomhet, tvert om faktisk. Har du mange likes, men lite engasjement sørger Facebook sine algoritmer for at innholdet ditt ikke blir vist i nyhetsfeeden til målgruppen din.

På verdensbasis viser verktøyet til Facebook, EdgeRank Checker (nå socialbakers), at stadig færre ser innholdet ditt (16 % 2012 og 6,51% i 2014). Disse tallene gjelder for kommersielle virksomheter. Tallene er enda høyere for ikke-betalt innhold.

Jeg har målt Opels engasjement ved å bruke Likeanalyzer, dette er et gratis verktøy utviklet av Meltwater som vurderer din nåværende Facebookaktivitet.

Skjermbilde 2016-05-19 kl. 16.01.31

Rapporten viser at Opel scorer med 65/100 poeng, hvor de scorer spesiellt lavt på engasjement (0,01%). Dette indikerer at Opel enten har tiltrukket seg «feil» målgruppe, eller så treffer de ikke med innholdet sitt.

I mai måned postet de 8 ganger på Facebook, og grovt regnet ser det ut til at de poster i snitt 2 ganger i uken. En stor del av det Opel poster er artikler om de fra media. Her går Opel rett i fellen, mange bedrifter legger ut lenker, men det engasjerer faktisk minst.  Tenker du visuellt er det lettere å skape engasjement, gjennom bruk av gode bilder og video. Dette viser også Likeanalyzer, hvor det fremkommer at Opels følgere responderer best på bilder.

Innlegget som vist på bildet under har har prestert best i følge Likeanalyzer. Spørsmålet er hvorvidt dette er gode bilder?

Skjermbilde 2016-05-25 kl. 21.27.57

 

Idium påpeker bilders emosjonelle kraft, og viser til at hele 90% av påvirkningskraften i kommunikasjon er nonverbal.  Marthinsen og Staude forklarer at et godt bilde er noe som forteller en historie, med et personlig preg. Budskapet må være enkelt, men likevel si mye. Her mener jeg Opel har noe å gå på, ettersom bildet ikke i like stor grad oppfyller kravene.

Når det gjelder bruk av video har Opel en del videoer liggende på siden sin, og de siste filmene er lastet opp for over 3 måneder siden. Utover dette er det ca 6 måneder siden siste film.

Studier viser at video som opplastes direkte på Facebook har opptil 135% større rekkevidde enn bilder. Dermed får Opel pluss for at de laster opp alle sine filmer i Facebook format, men de kan med fordel poste innlegg i video-format oftere.

Imidlertid ser ikke innholdet ut til å treffe hovedmålgruppen, ettersom det legges mye vekt på sportsbilen OpelGT Concept. Personlig mener jeg også at de bommer litt med kommunikasjonen i filmene, da det kan se ut som de bruker de samme reklamefilmene som de kjører i tradisjonelle medier. Det er viktig å tenke på kanalens egenart, og en av styrkene til Facebook er nettopp den personlige og nære kommunikasjonen.

På en annen side er tradisjonelle medier fortsatt viktig, derfor vil et mediesamspill være en viktig strategi for Opel. Med dette mener jeg at de burde ha samme budskap, men pakketert på forskjellige måter i de ulike kanalene.

Et annet poeng er at flertallet ikke hører på video, dermed må man få frem budskapet også uten lyd (Marthinsen, 2016).

Det er viktig å tenke på at Facebook lever av fornøyde brukere, og derfor nedprioriterer Facebook påtrengende reklame og konkurranser. Derimot belønner de deg med høyere organisk rekkevidde om innholdet ditt er relevant og av betydelig kvalitet. Samtidig har Facebook de seneste årene blitt en mer kommersiell aktør, hvor annonsører får større viktighet. Dermed blir det enda viktigere å skape engasjement for at innholdet ditt skal spres organisk.

Forslag til forbedringer

Måten Opel kommuniserer på Facebook har et forbedringspotensiale.

 • I forhold til samfunnsansvar og interessenter kan Opel med fordel jobbe mer strategisk med disse relasjonene på Facebook. Ha alltid de ulike målgruppene i bakhode når poster skal publiseres for å sørge for at posten treffer den tiltenkte målgruppen. Publiser også rett innhold til rett målgruppe oftere.
 • Opel har ingen mulighet for å legge igjen omtaler på Facebook-siden. Dette er synd, ettersom dette vil gi en god indikasjon på troverdighet og etterlater seg et professionellt inntrykk.
 • Inviter følgerene til samtale ved å stille mer spørsmål. Skap mer diskusjon rundt produktene.
 • Bruk video og bilder mer strategisk og i tråd med hva som utgjør et god visuell kommunikasjon. Ha fokus på å få frem autentiske emosjoner, og få målgruppen til å identifisere seg mer med merket. Dette kan de gjøre ved å for eksempel lage en video hvor de spiller på humor, og som målgruppen kan relatere seg til. Hva med å problematisere dette med å ha med småbarn på tur, for deretter å be følgerene komme med sin «værste» bilhistorie? Hvor Opel lager morsomme filmer basert på innsendingene? ( Inspirert av NRK sin One Night stand suksess)
 • Ettersom Facebook prioriterer annonsører, vil jeg anbefale Opel å ta i bruk betalte annonser på Facebook. I den tiden hvor jeg har undersøkt Opel, har jeg ikke fått opp remarketing annonser, noe de helt klart med fordel kan ta i bruk. Skreddersy annonsene for en spesifikk målgruppe, i en bestemt aldersgruppe, i et bestemt geografisk område, med bestemte interesser etc. Lag innbydende annonser med en klar ”call to action”. Bruk innsikten fra disse dataene til å optimalisere innholdet på siden for engasjement. Fordelen med dette er å dra nytte av Facebooks algoritmer. Som Lindblad påpeker i et annet blogginnlegg, Ikke jobb mot algoritmene, jobb med de, de er din venn.
 • Responder oftere på innlegg fra følgerene deres, og responder raskere på kommentarer. Bileiere er spesielt stolte av bilen sin etter valget er tatt. Jeg ser at Opel har over 500 innlegg fra stolte Opel-eiere som ønsker å vise frem det nyinnkjøpte gliset. Her er ikke Opel like flinke til å respondere. Blir de derimot flinkere til dette, bidrar dette til en bedre relasjon til eksisterende følgere. Og det er målet, ikke sant?

Utfordringer

Navigasjonshjulet1
Navigasjonshjulet (Kvalnes og Øverenget, 2012): Et godt verktøy som tar for seg seks viktige aspekter du må ta hensyn til, for hvorvidt ditt utspill i sosiale medier bør gjennomføres. Skjermdump fra: Etikk i sosiale medier

 

Til slutt ønsker jeg å trekke frem den etikken og jussen en kan møte på i bruken av sosiale medier. Navigasjonshjulet er ikke bare et godt verktøy for sosiale medier, men gjør seg også gjeldende uansett når du skal kommunisere på veiene av en bedrift. Ved å stille seg spørsmålene nedenfor er det lettere å drive god forettningskikk.

 1. Jus- er det lovlig?
 2. Identitet – er det oss? samsvarer det med det inntrykket man vil ha?
 3. Moral – er det riktig?
 4. Omdømme- hva gjør det med troverdigheten?
 5. Økonomi – Lønner det seg?
 6. Etikk- lar det seg begrunne

 

Av hva jeg kan se er Opel flinke til å følge ovennevnte punkter, likevel vil jeg ta for meg noen punkter som kan være nyttige for Opel å kjenne til.

Opphavsrett

Advokat Stine Helen Pettersen ga oss en innføring i hvordan lovverket fungerer med tanke på bildebruk, noe som er spesielt viktig i sosiale medier.

Opphavsrett til bilder kan være vanskelig og det er lett å gå i en felle. Hvor lenge et bilde er beskyttet kommer ann på hvor mye arbeid det er lagt ned i bildet. Loven sier at de bildene hvor det er tydelig at det er lagt ned mye arbeid, kvalifiseres til beskyttelse i livstid +70 år. De bildene med dårligere kvalitet er beskyttet i livstid + 15 år.

Dette er nyttig for Opel å kjenne til med tanke på alle bilder som er tilgjengelig på internett, og spesielt viktig med tanke på  bilder som Opels egne følgere har lagt ut, og tagget Opel. Selv om følgeren har tagget Opel, gir ikke dette automatisk rett til å bruke bildet i markedsføringen. Les mer om opphavsrett her.

Identitet – er det oss?

Mye av det du gjør i sosiale medier må samsvare med verdier og moral for selskapet. Dette konluderer Magnus Finset Sørdal med i sin masteroppgaveDiscovering Social Media –an Exploratory Study(2010).

Mange bedrifter fyller sosiale medier med selvskryt og benytter Facebook som en plattform for å stille ut produktene sine. Dette fungerer særs dårlig i sosiale medier, og spesielt på Facebook, ettersom kanalen bærer preg av personlig kommunikasjon.

Jeg opplever at Opel til en viss grad bruker Facebook til å stille frem produkter fremfor å vise frem mer av personligheten og identiteten til Opel. Det er nettopp sistnevnte som bidrar til å bygge tillit og relasjoner i sosiale medier. Bedrifter som fremstår som mer kommersielle, ser ikke kundene noen verdi i å følge.

Omdømme – hva gjør det med troverdigheten?

Når en skal kjøre konkurranser eller kampanjer i sosiale medier er det viktig å spørre seg selv om de vil styrke eller svekke omdømme. Med hashtaggen #DetNære ble nordmenn oppfordret av Freia til å dele sine nære øyeblikk på Facebook. Dessverre for freia sørget Sophie Elise for at folk ga de kritikk og brukte ord som palmeolje og regnskog. Det ble mye oppstyr, spesiellt når de tradisjonelle mediene hang seg på.

For Opel sin del er dette viktig å tenke på om de skal kjøre hashtag kampanjer på Facebook. Dette viser viktigheten av å på forhånd tenke over om kampanjen vil lønne seg med tanke på omdømme, og ha god oversikt over sine interessenter.

Konklusjon

Etter en nokså grundig  gjennomgang av Opels Facebook side, ser jeg at en stor andel av kommunikasjonen er enveis. Det fremkommer heller ikke tydelig hvilken målgruppe Opel retter kommunikasjonen sin mot, og mange av innleggene virker litt tilfeldige. Når det er sagt er jeg sikker på at Opel vil være i stand til å øke sin markedsandel om de er mer målbevisste i kommunikasjonen til de ulike målgruppene. Hvis de i tillegg «folkeligjør» kommunikasjonen mer, slik at de viser mer av Opels og personlighet, er jeg sikker på at målgruppen ser verdien av  å engasjere seg i innholdet.

Jeg gleder meg til å se mer av Opel på Facebook i tiden som kommer!

 

Kilder:

«Groundswell» 2008. Charlene Li & Josh Bernoff. Harvard Business Press

Forelesning 19 mai 2016 – Svein Tore Marthinsen

Ståle Lindblad – Video 1, BI, 29.03

Ståle Lindblad – Video 2, BI, 29.03

Ståle Lindblad – Video 3, BI, 29.03

Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen – Sosial Kommunikasjon (2013)

Ipsos’ tracker om sosiale medier Q1’16

 

-Cecilie Benedikte Henriksen

Følg meg på sosiale medier:

Google plus roundPinterest roundInstagram round  Twitter roundLinkedin round

Vil du vite mer om meg?

Klikk her om du vil vite mer om min arbeidskarriere

Klikk her om du vil vite mer om hvem jeg er som person

Klikk her om du vil se flere oppgaver jeg har skrevet i forbindelse med studiene

 

Meld deg på mitt nyhetsbrev!
Som digital student eksperimenterer jeg mye på egenhånd. Denne gangen tar jeg for meg E-post markedsføring. Legg gjerne igjen e-post adressen din og bidra til min læring.
Det jeg lærer, deler jeg selvfølgelig med dere her på bloggen.

5 Comments

 1. cecilie staude

  27. Mai 2016 at 10:40

  Bunnsolid og bra – kvalifiserer til toppkarakter, bra jobba. Bare å lever inn som den er nå 😉 God helg!

 2. Cecilie, du skriver utrolig bra! Denne teksten var jo helt rå! Teksten er ganske lang, men det gjør ingenting – fordi det er interessant og lærerik lesing. Liker at du aktivt bruker alt av pensum, som at du tar i bruk POST modellen for å kartlegge Opel sin tilstedeværelse på Facebook. Samtidig er du flink på å gjøre research :-) Vet at du kommer til å gjøre det svært bra! Lykke til med innleveringen av eksamen. PS: kult at man kan få varsel om nye innlegg via epost.

 3. Hei – interessant at du har valgt Opel Norge som tema for din analyse. Desverre glipper den på et viktig punkt. Vår Facebook-side er, i likhet med mange store selskaper, en del av en internasjonal side noe som gjør at premissene for analysen blitt litt feil.
  Opel Norge har drøyt 13.000 norske følgere, mens tallet på 3,1 millioner samler alle følgere i Europa.
  Flere av dine betraktninger er absolutt gyldige til tross for dette, og jeg kan love deg at både vi i Norge, og Opel sentralt jobber målrettet og nøye med sosiale medier med kontuerlig forbedring.
  Stein P
  PR-sjef
  Opel Norge

 4. Andrea Varem

  29. Mai 2016 at 20:50

  Veldig bra innlegg, Cecilie! Jeg liker hvordan du har delt opp og strukturert blogginnlegget, og at du trekker inn relevant pensum. Jeg fikk mye ut av å lese dette, og kommer definitivt til å bruke det som inspirasjon når jeg skal skrive mitt blogginnlegg :)

 5. Et veldig godt innlegg, Cecilie! Jeg synes du strukturer oppgaven på en super bra måte, med et dypdykk på hvem Opel er, hvilke verdier de har og hvilke forbedringstiltak de kan gjøre for å bli enda bedre på sosiale medier, nærmere bestemt Facebook. Du bruker egne synspunkter for å analysere bedriften, noe det kreves av oss i denne oppgaven, men du balanserer det fint med relevant pensum og faglitteratur for å skape tyngde i det du skriver. Helt supert :)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*