Her legger jeg ut oppgaver jeg har skrevet:

1. Marked og samfunn ceciliehenriksen

Dette er eksamen i et fag som heter marked og samfunn 1.semester ved Markedshøyskolen. Individuell 74-timers hjemmeeksamen.

2. Markedsplan for Grand Hotell Halden

Dette er en markedsplan skrevet siste semester på Næringsakademiet. Hotellet pusset opp og fulgte noen av rådene fra markedsplanen året etter.

 

Les artikkel i Halden Arbeiderblad her.

3. markedskommunikasjon (1)

Dette er en tenkt kommunikasjonsplan for Kinder Bueno. Gruppe eksamen på Markedshøyskolen 2.semester.

4. MKSGruppeeksamen

Dette er en eksamen i medier kultur og samfunn fra 2 semester på markedshøyskolen.

5. Eksamen (1)

Dette er eksamen i forbrukersosiologi, 3.semester på markedshøyskolen.

6. FOP2100

Dette er eksamen i forhandling og påvirkning, 3.semester på Markedshøyskolen.

7.MEO2102

Dette er eksamen i kvalitativ metode, 3.semester på Markedshøyskolen.

8. DIG2100individuellhjemmeeksamen_ferdig (2)

Dette er en av fler eksamen vi hadde ved spesialiseringen i digital markedsføring. Denne teller hele 40% av karakter i faget, og kommer ganske tidlig i semesteret. 4. semester på Høyskolen Kristiania.

9. preAW-Bull-Ski-Kajakk-AS (1), og postAW-868-351-6459

Som en del av eksamen i digital markedsføring, deltok vi i Google Online Marketing Challenge(GOMC). Her skulle vi lage en Adwords kampanje for Bull Ski og Kajakk, og vi skulle skrive en pre og en post rapport. 4. semester på Høyskolen Kristiania.

10. Påvirkes-holdninger-av-en-native-annonse

Bachelor oppgave om native annonsering.