TagGoogle AdWords

Komplett guide for Google Online Marketing Challenge (del 2)

Pre-Campaign Report

Dette innlegget er del to av en serie, hvor jeg deler mine erfaringer ved deltakelse i GOMC. Har du ikke lest det første innlegget hvor jeg går gjennom de forberedende fasene, anbefaler jeg deg å lese det først, her.

Innleggene er ment som en hjelp til neste års deltakere i GOMC (selvfølgelig også for de som er nysgjerrig på prosessen). Dette innlegget tar for seg prosessen ved å skrive Pre-Campaign Report, og selve rapporten kan leses i sin helhet nederst i innlegget.

 

Jeg skriver en bacheloroppgave om holdninger til artikler i nettaviser. Det hadde vært veldig hjelpsomt dersom akkurat DU kunne avsett 5-10 minutter til å svare på undersøkelsen: https://goo.gl/6IkdpL

1

 

Skriving av Pre-Campaign Report

Når dere har valgt bedrift, starter arbeidet med skrivingen av Pre-Campaign Report. Denne er ganske forskjellig fra de øvrige skole oppgavene man skriver som student ved Høyskolen Kristiania. Pre-Campaign Report skal skrives på engelsk, og være på fire sider.

Når dere har hatt første møte med bedriften, samt lekt litt med kontostruktur og budsjettfordeling, bør dere sette av minimum to uker for å skrive selve Pre-Campaign Report, Ikke undervurer hvor lang tid det tar. Arbeidet dere legger ned her, legger grunnlag for videre suksess. Her må dere forsøke å være så korte og konsise som mulig, og dere skal heller ikke først skrive teori, og deretter praksis. Dere skal kjøre rett på sak.

Dette er hva vi gjorde når vi skrev Pre-Campaign Report:

Den mest krevende delen er der hvor dere skal skissere hele AdWords- strategien, og er siste del av Pre-Campaign Report. I denne perioden er det mye å forholde seg til og mange nye begreper skal læres, men igjen, har du forberedt deg godt på forhånd, går du inn i denne perioden med et fortrinn.

FOR Å GJØRE PROSESSEN ENKLERE HAR JEG LAGET EN ANBEFALT FREMGANGSMÅTE for Pre-Campaign Report:
 1. Sett mål for kampanjen, i samråd med bedriften
 2. Sett opp Kontostruktur (hvor mange kampanjer, hvor mange annonsegrupper, hvilke landingssider?)
 3. Fordel budsjetter
 4. Bruk Google Keyword Planner for å estimere CTR, CPC, klikk og impressions. Her har du to alternativer:
  1. Finn søkeord (alternativ nr. en i søkeordplanleggeren «Finn nye søkeord og få søkevolumdata», merket med grønt). Sorter søkeordene og lag lister per kampanje
  2. Lag estimat (alternativ nr. to i søkeordplanleggeren «Planlegg budsjettet ditt og få prognoser», merket med blått.

1. Mål for AdWords kampanjen:

Vi startet med å sette mål for kampanjen, og dette ble definert basert på hva bedriften selv ønsket å få ut av AdWords. Målet for kampanjen ble i Pre-Campaign Report definert slik:

«Å skape merkekjennskap for å øke salget, og treffe nye potensielle kunder»

Når vi skulle kjøre i gang selve kampanjen, innså vi at målet var for bredt, derfor fikk vi vanskeligheter med hvilke måleparametere vi skulle fokusere på, med tanke på optimalisering. Dette løste vi ved å definere et sekundærmål som vi også skrev i post-campaign-report. Her ble sekundær målet: «å øke relevant trafikk inn til websiden, som på lang sikt kan føre til salg.»

2. Sett opp kontostruktur:

I dette punktet skal dere i Pre-Campaign Report beskrive hvordan strukturen for kontoen skal være. Hvilke kampanjer dere skal ha, og hvilke annonsegrupper skal under hver kampanje. Her er det lurt å tenke kjøpsprosessen: kjennskap, vurdering, kjøp, lojalitet.

HVILKE TYPER AV KAMPANJER?

Vi fikk tips om at det er et must om å ha med en brandingkampanje, ettersom å øke merkekjennskap alltid er et mål (som vi lærte i markedskommunikasjon). Når det gjelder andre kampanjer er det viktig å ha målet i bakhodet, hva ønsker dere å oppnå?

Hva slags konverteringer ønsker dere å oppnå? Det er alltid lurt å ha et mål om en mikro og en makro konvertering, som dere kan skrive i Pre-Campaign Report (mer om konvertering lenger ned i innlegget). Hvilke kampanjer kan dere sette opp for å oppnå disse konverteringene?

HVA MED LANDINGSSIDER?

Det er viktig å ta hensyn til bedriftens nettside når dere setter opp strukturen. Ideelt sett bør dere kategorisere etter stukturen på nettsiden, for så å lage relevante landingssider til annonsene. Dette kan det være lurt å si noe om i Pre-Campaign Report. Hvis annonsen er veldig spesifikk, og landingssiden er for generell, f.eks at man lenker til hovedsiden, så vil dette virke negativt. Hvis koblingen mellom annonsetekst og landingsside ikke er god nok, så vil eksempelvis fluktfrekvensen bli høy og Google vil tolke det som en dårlig landingsside, og gi deg dårligere kvalitetspoeng.

KONTOSTRUKTUR FOR BULL SKI OG KAJAKK

For vår del, når det kom til kontostruktur for AdWords-kampanjen, møtte vi en del utfordringer underveis. Fra Pre-Campaign Report, satt vi opp 6 kampanjer med tilhørende 24 adgroups:

Pre-Campaign Report

Etter en forelesning om AdWords kampanje-struktur, lærte vi at vi skulle være så granulære som mulig. Med det menes så spesifikke landingssider som mulig. Er landingssiden dårlig eller lite relevant er det vanskelig å lage god struktur.

I vårt tilfelle var kategoriseringen på nettsiden noe ulogisk, men for å gjøre det mest mulig relevant endret vi oppsettet til hele 9 kampanjer med tilhørende 42 adgroups:

Pre-Campaign Report

Rett etter lansering, så vi at budsjettet på 250 dollar ikke var tilstrekkelig for å opprettholde den granulære strukturen ettersom vi fikk ikke vist annonsene. Dermed endret vi strukturen igjen og underveis, og tilslutt havnet vi på 4 kampanjer, med tilhørende 25 adgroups:

Pre-Campaign Report

Alle disse endringene ble en svært krevende prosess for oss, men i den virkelige verden, med større budsjett hadde den granulære strukturen vært mest optimal.

3. Fordel budsjett

I Pre-Campaign Report skal dere også vise hvordan dere har planlagt å bruke pengene. I kampanjeperioden på tre uker har dere 250 dollar til rådighet. Det er opp til dere hvordan dere ønsker å fordele budsjettet, og om dere vil ha et estimat for hele perioden eller per dag. Først er det lurt å velge hvordan budsjettene skal fordeles prosentvis per kampanje, for deretter å velge hvor stor prosentandel av budsjettene som skal fordeles per uke og eventuelt per dag.

BEST PRACTICE FRA GOOGLE

Hvis en skal følge best practice fra Google, er rådet i den første tiden å gå ut med et stort budsjett i starten, fordi jo mer er synlige og tilstede vi er, jo enklere er det for systemet å optimalisere kampanjen. Poenget er å mate systemet med så mye data som mulig, slik at systemet kan lære basert på det. Når det er sagt, er budsjettet i kampanjen svært lavt og denne metoden vil kanskje ikke fungere like bra i denne sammenhengen. Det kan være smart å skrive noe om dette i Pre-Campaign Report, hvis dere har plass.

HVORDAN FORDELTE VI BUDSJETT FOR BULL SKI OG KAJAKK i Pre-Campaign Report?

Vår strategi var den første tiden å bruke så lite penger som mulig, på et bredt utvalg av søkeord, slik at vi kunne velge ut hvilke som var mest effektive, og eliminere ord med lav CTR og impressions(visninger). Ettersom vårt mål var å øke relevant trafikk inn på siden, ble CPC (cost per click) den riktige budstrategien for oss.

På grunn av lavt budsjett, måtte vi holde budene lave og vårt fokus var å være flinke på kvalitet og relevans. Har man ikke høyt nok bud, er man nødt til å vinne på kvalitet og relevans.

Slik så vårt første budsjett estimat ut i Pre-Campaign Report:Pre-Campaign Report

Som dere ser kjørte vi samme budsjettsplitt hele perioden på Brand Awareness- kampanjen, for å booste effekten på de andre kampanjene. Underveis i kampanjen endte vi med å endre kontostruktur, og dermed ble budsjettfordelingen en litt annen i Post-Campaign-Reporten, enn i Pre-Campaign Report (Brand Awareness for ble det samme):

Pre-Campaign Report

TIPS TIL BUDSJETT-STRATEGI I KONKURRANSEN
 • Bruk mindre penger den første uken, for deretter å øke på. Mitt råd er å ikke dele budsjett likt på antall dager i kampanjen, men heller bruk litt mindre budsjett første uken. Da får dere en følelse av hvordan AdWords fungerer, og dere får en viss indikasjon på hvordan ting går. Etter andre uke kan dere øke på litt mer, og siste uke kan dere kjøre hardt på for å få full effekt av budsjettkronene. Min erfaring er at dere i uke tre er ganske godt kjent med AdWords, og er mer trygge på hva dere driver med, og dere kan gjerne åpne opp for å eksperimentere med avanserte funksjoner. Dette er eksempel på hvordan dere kan beskrive budstrategi i Pre-Campaign Report.
 • Bruk standardinnstillingen for annonserotasjon (optimaliser for klikk), Dette velges i innstillingene når dere lager en kampanje. Her bestemmes hvilke annonser som vises. Her har du tre andre andre valg; konvertering (krever konverteringssporing), la annonsene roteres jevnt, og la annonsene rotere uendelig. Dette er en fin funksjon i AdWords, men systemet trenger rundt to uker med input av kampanjedata for at den skal fungere optimalt, og det har ikke dere tid til. Når dere skriver Pre-Campaign Report, er det lurt å beskrive hvordan dere har tenkt å bruke de ulike funksjonene.
 • Gå for standard leveringsmåte. Her optimaliserer systemet annonsevisningen og bruker budsjettet jevnt over tid. Her bestemmes hvor ofte annonsene dine blir vist.Du kan også velge akselerert, her optimaliseres ikke annonsevisningen, og kan være lurt hvis du ønsker å være synlig på alle områder. Utfordringen er at dersom budsjettet er brukt opp innen kl.16, så vil ikke annonsene vises mer den dagen.
 • Bruk manuell budgivning, da dette gir muligheter til å optimalisere på søkeordsnivå, og vil gi mer frihet og bedre kostnadskontroll. Dette velger du også i instillingene når du lager en kampanje. Hvis du har konverteringssporing implementert kan du velge automatisk budgivning. Om dere ønsker å eksperimentere med dette, ville jeg gjort det i eventuellt siste uke av kampanjen.

4. Google Keyword Planner og estimering

I Pre-Campaign Report, skal dere vise Google hva dere har estimert av resultater for kampanjen.

Før vi går i gang med estimeringen av forventet antall klikk, CTR, CPC og impressions for kampanjen, tar vi i bruk Google Keyword Planner for å finne søkeord. Dette verktøyet gir deg informasjon om hva folk faktisk søker på og i hvilke volum det søkes. Du kan selvfølgelig hive inn noen ord du tror folk søker på, men se det opp i mot hva som faktisk søkes.

HVORDAN BRUKE GOOGLE KEYWORD PLANNER?

Under «Finn nye søkeord og få søkevolumdata», finner du tre alternativer. Den første for å finne nye/ flere søkeord, nummer to og tre er hvis du allerede har søkeord og vil lage et estimat.

I deres tilfelle er det lurest å starte på alternativ en, finn nye søkeord.

Når dere har plottet inn informasjonen det etterspørres, kommer dere til en side med en graf som viser hvor stort søkevolumet er fordelt på månedene i året.

Pre-Campaign Report

Eksempel skjermdump fra Adwords-konto

Under denne grafen er det to faner, «annonsegruppe forslag», og «søkeordsforslag». Google vil kategorisere søkeordene i annonsegrupper for deg, men ingnorer dette, ettersom dere på forhånd har definert dette.

Gå heller på «søkeordsforslag», trykk deretter på kolonnen for «Gj.sn. antall søk pr. mnd», da sorteres listen ut i fra de søkeordene det er søkt mest på. Legg til de søkeordene du ønsker å ha med, og trykk deretter på «Gjennomgang av planen».

Da kommer du til en ny side hvor du skal legge inn bud. Her kan du leke deg med forskjellige bud og dagsbudsjetter. Når du taster inn budsjett, dukker det opp estimater for kampanjen under grafen. Dukker det opp et grått felt i grafen din, betyr det at resultatene dine er begrenset av ditt budsjett.

Denne prosessen bør du gjøre pr kampanje, da har dere mulighet til å være spesifikke i Pre-Campaign Report, og vise at dere har gjort en grundig jobb. Samtidig bidrar dette til å lette det videre arbeidet. Du kan selvfølgelig bruke Keyword Planner alternativ to: » Planlegg budsjettet ditt og få prognoser» (markert i blått), men der får du kun en overordnet oversikt.

OK, SÅ HVORDAN ESTIMERER JEG ANTALL KLIKK FOR HELE KAMPANJEN?

De tallene vi dere ser etter å ha trykket på «Gjennomgang av planen», vil ikke være 100 prosent aktuelle for dere, ettersom dere kanskje ikke har med alle de samme søkeordene i den reelle kampanjen. Uansett vil dette være et godt utgangspunkt, ved at dere kan hente inn benchmarks for deres egne utregninger.

Så, i forhold til budsjett, når dere vet hvor mye penger dere ønsker å bruke per uke, deler dere den summen på estimert gjennomsnittlig CPC, som resultat vil dere få antall klikk, og dette gjøres for alle kampanjer. Når dere har tall for estimert klikk for alle kampanjene, summerer dere disse opp, og dere får et estimat på totalt antall klikk for hele kampanjen.

HVORDAN ESTIMERTE VI FOR FOR BULL SKI OG KAJAKK i Pre-Campaign Report?

For å kunne skrive et estimat i Pre-Campaign Report, er vi nødt for å ta i bruk våre matte kunnskaper.

Ut fra målet for kampanjen, og ved hjelp av Google Keyword Planner, estimerte vi å oppnå en CTR på 2%, en gjennomsnittlig CPC på $0,70, og 100.000 impressions (visninger), med 2000 klikk. Da vi kjørte igang kampanjen, og etterhvert som vi fikk en bedre forståelse av sammenhengen mellom klikk og CPC innså vi at målene våre var urealistiske.

Om vi skulle generert hele 2000 klikk ved et budsjett 250 dollar, betyr dette i praksis at vi skulle hatt en gjennomsnittlig CPC på $0,13. (250 dollar delt på antall klikk). Mer realistisk estimat på klikk basert på målet om en gjennomsnittlig CPC på $0,70, betyr 358 klikk.

For at dere skal få et innblikk i hva som er realistisk å få til, og er dette hovedresultatene i vår kampanje:

 • I kampanjeperioden genererte vi 15 404 impressions (15% av mål), 566 klikk (28,3%), med en gjennomsnittlog CPC på $0,44 (159%), og en CTR på 3,67% (183,5%).
 • Som dere ser klarte vi ikke målet på klikk og impressions, men vi knuste estimatene for CTR og CPC. Dette indikerer at vi ikke var flinke nok i grunnarbeidet, når vi laget estimatene. Når det er sagt, det er ingen krise, det er kun et estimat! Tips: Se også hvilke estimater andre tidligere oppgaver har estimert med i sin Pre-Campaign Report.
TEKSTANNONSER OG MOBILTILPASSEDE ANNONSER

Vi satt oss mål om at hver annonsegruppe skulle ha 3 tekstannonser for desktop, og tre for mobil, altså 6 tekstannonser tilsammen for hver gruppe. Hver annonsegruppe inneholdt mellom 5-20 søkeord, og husk at søkeord defineres på annonsegruppe nivå.

I selve Pre-Campaign Report, bør du også ha med to eksemper på tekstannonser. Det letteste er om du bruker AdWords-kontoen til å lage de, uten at du lagrer de. Mens du lager annonsen kommer den opp i en forhåndsvisning, den tar du skjermbilde av. Bare husk at annonsene skal skrives på engelsk i rapporten.

Bull Ski og Kajakk hadde en side som ikke er optimalisert for mobil i særlig grad, men ikke undervurder effekten av å ha mobiltilpasset annonser. Omlag 50 prosent av alle klikkene vi genererte i perioden, kom nettopp fra mobil, til tross for at landingssiden ikke var optimal.

Skal vi skrive om Konverterings sporing, annonseutvidelser og remarketing i Pre-Campaign Report?

Før eller underveis Pre-Campaign Report skal skrives, er det også lurt å sette seg inn i annonseutvidelser, konverteringssporing og remarketing. I selve rapporten holder det å skrive at dere vil benytte dere av det, og begrunne hvorfor. Selve implementeringen kan gjøres før kampanjen settes live.

Tips: Det er ingen krav til remarketing og konvertering sporing, men det vil bidra til å krydre oppgaven hvor dere viser at dere har gjort en større og mer kompleks jobb, enn å kun sette opp en annonse. Det vil gi en helt annen dimmensjon når dere etter kampanjen skal skrive post-campaign-report.

KONVERTERINGSSPORING

Her hadde vi en del trøbbel i starten, ettersom vi hadde lav kompetanse på området. Dette er et tema jeg anbefaler dere på eget initiativ å sette dere inn i, ettersom det ikke blir grundig gjennomgått i forelesning. Det var nytt fra i år at vi i post-campaign-report også skulle regne ut ROI og ROAS for kampanjen, og dette hadde vi ikke fått til om vi ikke hadde implementert konverteringssporing.

I korte trekk kan konverteringssporing hjelpe deg med å forstå hva som skjer etter at en bruker har klikket på en av dine annonser.

I utgangspunktet kan dette implementeres på to måter, enten via Google Analytics eller via Adwords. En kan skille mellom mikro og makro konvertering, hvor makro primært er salg, og mikro kan være slik som å abonnere på nyhetsbrev, laste ned et skjema eller besøke en spesifikk webside osv. Altså små hendelser som kan lede til salg. Det enkleste er å legge konverteringssporing inn via Google Analytics, og for at dette innlegget ikke skal bli for omfattende, tar jeg ikke for meg fremgangsmåten, og du kan lese mer om det her. Dere kan også spøre Anastasia om å få en step by step guide.

ANNONSEUTVIDELSER

For å få høyere kvalitetspoeng og høyere CTR (click through rate) anbefales det å bruke alle annonseutvidelser, og disse er like viktige som bud.

Bedre kvalitetspoeng får du fordi det bidrar til å gjøre annonsen din mer relevant, dermed oppnår du også høyere CTR. Du kan også oppnå høyere CTR fordi du opptar større plass på søkeresultatsiden til Google, dermed er det større sjanse for at kunden klikker på deg isteden for konkurrenten.

Vi brukte «call, «sitelinks», og «callouts». Vi satt «call» og «sitelinks» på kampanjenivå, mens callouts satt vi på adgrop-nivå. Grunnen til dette er fordi «callouts» kan sammenlignes med USP (Unique Selling Proposition), og dette er forskjellig fra produkt til produkt. Du kan også velge å ha standard informasjon slik som, fri frakt, gratis retur osv, og da kan du sette de på kampanjenivå. Utfordringen kan være at de blir for generelle og dermed lite relevante. Slike ting bør dere også få med i Pre-Campaign Report.

Hvis du vil ha tilgang på for eksempel lokasjonsutvidelse og omtaler må du ha Google My Business.

REMARKETING

Ved å implementere remarketinglister for søkeannonser, kan dere nå ut til mennesker som tidligere har besøkt web-siden. For eksempel kan du generere en liste ut i fra de menneskene som har besøkt en bestemt produktside, eller klikket seg inn på kontakt oss sidene til bedriften.

Fordelen er at du kan bruke denne listen for å tilpasse annonsene og budene for disse menneskene neste gang de søker på Google. Når du har laget en slik liste, kan den legges i en annonsegruppe som inneholder søkeord, bud og annonser med budskap som er skreddersydd for kundene i den listen, og disse blir ikke vist for folk som ikke står oppført på listen. For at man skal kunne bruke en remarketing liste, må vi ha 1000 personer i listen, dette på grunn av personvern, og derfor tar det også lang tid å generere listen.

Så mitt tips er å legge til listen fra første dag!

Dessverre for oss var det ikke nok trafikk på websiden til at vi kunne benytte oss av remarketing listen for Bull Ski og Kajakk.

Konkrete tips til skriving av Pre-Campaign Report:

Før dere tar første møte med bedriften, anbefaler jeg at dere har tatt Google AdWords sertifisering, og lest gjennom noen pre og post rapporter fra tidligere år, de finner du her. Det er ingen must, men vil gi dere en stor fordel med tanke på hva dere vil få ut av møtet med bedriften. Husk at det er dere som skal være bedriftens AdWords rådgivere.

 • Vær nøye med å følge kravene Google har satt for Pre-Campaign Report. For hver del i rapporten, har Google definert krav for hva og hvilke elementer som skal med. Her vil denne siden være deres beste venn. Bruk den som en mal når dere skriver Pre-Campaign Report, og når dere leser korrektur, ha den ved siden av dere slik at dere kan krysse av etterhvert som dere har besvart det de etterspør.
 • Gjør «Proposed AdWords strategi sammen. Dette er siste del av rapporten og er den delen hvor du skal omsette alt du har lært om AdWords hittil, til noe mer praktisk og håndfast. Her anbefaler jeg at dere løser denne oppgaven sammen, og diskuterer mål og skisserer kontostruktur felles. Om dere slavisk deler Pre-Campaign Report i tre, hvor en person blir sittende med det siste punktet, blir det alt for krevende for denne personen. De to første sidene av pre-rapporten skal inneholde en markedsanalyse for bedriften, og dette er svært likt med en tradisjonell SWOT- analyse, en slags Web-SWOT-analyse.
 • For at arbeidet med kampanjen og skrivingen av Pre-Campaign Report skal bli så effektiv som mulig, anbefaler jeg så tidlig som mulig å bli enige om hvem som skal være gruppeleder. Ingen gruppe fungerer optimalt om alle skal bestemme like mye.

Vår Pre-Campaign Report kan du lese ved å trykke på denne linken: preAW-Bull-Ski-Kajakk-AS (1)

Prosessen ved å skrive Post-Campaign-Report tar jeg for meg i neste innlegg.

-Cecilie Benedikte Henriksen

Følg meg i sosiale medier:

Google plus roundPinterest roundInstagram round  Twitter roundLinkedin round

Vil du vite mer om meg?

Klikk her om du vil vite mer om min arbeidskarriere

Klikk her om du vil se min CV i full versjon

Klikk her om du vil vite mer om hvem jeg er som person

Klikk her om du vil se flere oppgaver jeg har skrevet i forbindelse med studiene

Komplett guide for Google Online Marketing Challenge (del 1)

Google Online Marketing Challenge

Som en del av eksamen i digital markedsføring, deltok jeg i Google Online Marketing Challenge (GOMC). Dette innlegget er første del av en serie, hvor jeg deler mine erfaringer ved deltakelse i denne konkurransen. 

Innleggene er ment som en hjelp til neste års deltakere i Google Online Marketing Challenge (selvfølgelig også for de som er nysgjerrig på prosessen). Dette innlegget tar for seg de forberedende fasene, del to tar for seg skrivingen av pre-campaign-report, og del tre tar for seg skrivingen av post-campaign-report.

Det å gjøre det bra i Google Online Marketing Challenge, vil gi deg enorme fordeler arbeidsmarkedet, og bidrar til å gjøre deg til en svært attraktiv arbeidstaker. Det er krevende å delta i Google Online Marketing Challenge ved siden av de andre kravene i kurset, men sett dette som hovedprioritet, det vil du nyte godt av i det lange løp.

Mye av dette innlegget kan virke ganske greskt første gang du leser det, men etterhvert som dere starter kampanjene kan det være lurt å gå tilbake å lese dette innlegget igjen, for da gir det mer mening.

 

Google Online Marketing Challenge (GOMC)

Først litt informasjon om hva Google Online Marketing Challenge er. Vi laget en en online markedsføringskampanje ved hjelp av Google Adwords, for en sportskjede i Oslo som heter Bull Ski og Kajakk. Konkurransen er internasjonal med over 1000 deltagende skoler verden over, og i regi av selve Google.

Google Online Marketing Challenge

Skjermdump fra Youtube

For å se mer om hva dette går ut på, vil jeg anbefale deg å se på denne videoen:

Google Online Marketing Challenge, er en del av eksamen og ble utført i grupper på tre studenter. Vi fikk utdelt $250 til å kjøre en Adwords kampanje for en bedrift som ikke har det fra før(eller ikke har kjørt en AdWords kampanje de siste seks månedene), og kampanjen kjørte over en periode på 3 uker.

Google Adwords sertifisering

Vi fikk faktisk ganske lang tid fra vi fikk utdelt første del av Google Online Marketing Challenge, og frem til første innlevering. I denne perioden fokuserte vi på at alle tre deltakerene skulle bestå Google Adwords Fundamentals. Selv om dette ikke er et krav for å delta i Google Online Marketing Challenge, er det er svært nyttig å ha med seg inn i konkurransen, fordi det vil gi deg en bedre forståelse av hvordan Adwords fungerer. For å bli Google Adwords sertifisert, må du bestå Google AdWords Fundamentals, og en AdWords eksamen til. Vi tok kun Fundamentals, men hadde vi brukt tiden anderledes hadde vi nok tatt en eksamen til for å bli sertifiserte.

Sertifiseringen er mer krevende enn hva man skulle tro!

I ettertid så vi at vi tok ganske lett på den delen, og utsatte arbeidet ettersom vi hadde en formening om at dette burde gå ganske lett. Det skulle vise seg at det var mer krevende enn hva vi først hadde trodd!

Ettersom ingen av oss hadde noen erfaring med AdWords fra før, og forelesningene i temaet gikk ganske fort, var dette en vanskelig eksamen å ta, hvor mange studenter strøk flere ganger. Ulempen med å stryke er at du må vente ca. en uke før du kan ta den på nytt. De eksamens forberedende sidene til Google var mange og omfattende, så du bør bruke en del tid på å navigere og gjøre deg kjent med sidene.

Når du først tar eksamen er det Multiple Choice oppgaver, og flere av alternativene kan være riktige. Det gjelder å resonnere seg frem til hvilke som er de mest riktige.

Når Adwords eksamen er ferdig får du kun beskjed om du har bestått eller ikke, du får ingen beskjed om hvilke du svarte feil på. Vær bevisst på dette når du tar eksamen første gangen, og forsøk å huske eller skrive opp spørsmålene, slik at du kan lese deg opp til riktig svar til neste gang.

Tips til Google AdWords sertifiseringen:

 • Kom i gang med å bli sertifisert så tidlig som mulig i semesteret(om du vet du har kommet inn på digital markedsføring, start med dette NÅ!) Da blir det lettere for deg når du skal velge bedrift til Google Online Marketing Challenge, og når du kommer til konto og kampanje oppsett i Google Adwords.
 • Et annet tips er å være konsekvent med hvilket språk du tar eksamen på, har du lest deg opp på norsk, så velg norsk under eksamen. Testen går på tid, og det går med unødvendig tid på å huske hva begrepet på norsk, er på engelsk osv. For eksempel: Fleksibelt samsvar = Broad match. Denne listen kan være til hjelp. Bare husk at rapportene til Google Online Marketing Challenge, skal skrives på engelsk, så det kan være like greit å kaste seg ut i det.

Valg av bedrift/nettside

Vi stod fritt til å velge hvilken bedrift vi ville, og vi brukte faktisk ganske lang tid på dette. Vi var usikre på hva slags nettside som ville være strategisk lurt å velge med tanke på Google Online Marketing Challenge.

I konkurransen, og i AdWords generellt er en god nettside med gode landingssider viktig for kvalitetspoeng. Har du bra kvalitetspoeng, blir du også belønnet med mer synlighet, uten å nødvendigvis betale mer enn konkurrentene dine. Even Ødegård har skrevet et bra innlegg som forklarer dette med kvalitetspoeng ganske godt, så jeg anbefaler deg å lese det.

Det er utfordrende å finne en en bedrift som ikke har Adwords, men som har en optimal nettside for Google Online Marketing Challenge. De som er lett å finne, er stort sett flinke på digital markedsføring, og har AdWords.

Vi valgte en bedrift som selger høy involverings sports produkter, og vi valgte å fokusere på  produktkategoriene kajakk og rulleski. Vi innså tidlig at det kunne være vanskelig å få konvertering på f.eks en kajakk til over 10.000 kr, kun på en tre ukers periode, men vi hadde et lite håp.

Tips til valg av bedrift/ nettside:

  • En bedrift med nettbutikk er desidert det beste. Grunnen til dette er fordi det gjør det lettest å måle effekten av Google-kampanjen dere setter opp.
  • Helst B2C. Grunnen til dette er at det er ofte flere salg B2C enn B2B og dere har ikke så lang kampanjeperiode i Google Online Marketing Challenge.
  • Lav involvering og fysiske varer er nok best. Tjenester kan fungere, men da må det være noe som selges hyppig. Altså det går fint å ha høy involvering produkt som krever stor investering, men utfordringen er at du risikerer å ikke få noe salg i perioden hvor dere deltar i Google Online Marketing Challenge, og da ikke får målt effekten like bra.
  • Velg en bedrift med en logisk oppbygd nettside. Vi lurte litt på GodOst, men fikk svar fra dagligleder litt for sent til at vi kunne bruke de. Så vidt han visste, hadde de ikke kjørt noen AdWords kampanje tidligere (gratis lead fra meg, værsegod, første mann til mølla).

I Neste innlegg tar for seg skrivingen av pre-campaign report som første del av Google Online Marketing Challenge, og det kan du lese her.

 

-Cecilie Benedikte Henriksen

Følg meg i sosiale medier:

Google plus roundPinterest roundInstagram round  Twitter roundLinkedin round

Vil du vite mer om meg?

Klikk her om du vil vite mer om min arbeidskarriere

Klikk her om du vil se min CV i full versjon

Klikk her om du vil vite mer om hvem jeg er som person

Klikk her om du vil se flere oppgaver jeg har skrevet i forbindelse med studiene

Endring i Google annonser – hva vil det si?

Google annonser

Har du fått med deg endringene Google gjorde 18. februar i år? Hvis ikke bør du følge nøye med nå. Disse endringene kan få stor betydning for deg som jobber med SEO, og markedsføring på nett. Google har nemlig valgt å fjerne annonsene i høyremargen ved søk på en laptop, men velger å beholde produktoppføring og kunnskapspanelet.  I tillegg vil de gå fra tre betalte annonser i toppsøket til fire, samt at de inkluderer annonser i bunnen på siden.

Konsekvensen kan bli at betalte annonser blir dyrere, og spørsmålet blir om klikk på organiske søk vil svekkes? Hvis du ikke har tatt i bruk SEM (search engine marketing) tidligere, er tiden kanskje inne ettersom det i større grad vil lønne seg.

Mer konkurranse og høyere pris?

Ettersom Google fjerner annonsene i høyremargen vil det bli færre annonseplasser, selv om de legger til en fjerde annonse i toppresultatet, og inkluderer tre annonser på bunnen av søkesiden. Det betyr at det blir større konkurranse mellom annonsørene for å oppnå en bedre plassering på resultatsiden.

Dette kan føre til at kostnaden per klikk på en annonse øker, dette påpeker Even Ødegård i sitt blogginnlegg. Han skriver også at Google er nøye med hvilken plassering annonsen får, ettersom de er opptatt av at annonsen skal oppfattes så relevant som mulig.

Google bruker ulike måleparametere for å avgjøre om annonsen er kvalitetsmessig relevant og bruker disse når de skal rangere annonsene. Blandt annet kvaliteten på landingssiden, forventet CTR (click-through rate), og bruk av annonseutvidelser, bare for å nevne noen. Om du scorer høyt på disse måleparameterene kan Google belønne deg med høyere plassering, selv om du betaler mindre eller det samme som konkurrentene dine.

Ettersom kostnaden per klikk blir høyere enn tidligere, kan man ikke lenger teppebombe Google med annonser for å få trafikk til websiden din. Man må i større grad vurdere hvilke tidsperioder som vil være lønnsomme. Dermed kan vi se at økt konkurranse på mange måter kan bety økt relevans og kvalitet på annonsene – noe som kommer både brukerene og Google til gode.

Om prisene per klikk øker vil fremtide vise , men Synlighetsbloggen rapporterer om at de ikke har registrert noen endringer i klikkpris foreløpig.

Vil organiske søk svekkes av endringen i Google annonser?

For de som jobber med SEO har ikke Adwords annnonsene i toppsøket vært en betydelig stor trussel for de organiske søkene. Nina Furu skriver at 70% av klikkene på en søketreff- side går til det organiske søketreffet. Det vil si at de fleste søkere har oversett de betalte annonsene og heller valgt å trykke seg inn på de organiske resultatene. Jeg tror nå dette vil forandres.

Konsekvensen av at Google nå legger til en ytterligere betalt annonse i topptreffet, er at annonsene vil få høyere klikkfrekvens og klikkene for de organiske treffene vil bli lavere.

Skjermbilde 2016-03-03 kl. 18.00.28

Skjermdump fra Google

Som du ser av bildet, når du søker på «tredemølle» er skjermen fullstendig dominert av annonser, og du må scrolle ned for å se de organiske søkene. Dermed øker sansynligheten for at søkeren klikker på en annonse i steden. I tillegg blender annonsene mer inn med de organiske søkene, det vil si at annonsene ligner mer på de organiske søkene, som igjen kan bidra til å forsterke klikkraten.

Zdnet skriver dette kan medføre at Google i mindre grad blir oppfattet som en søkemotor om organiske søk svekkes, og større grad som en kommersiell annonseringsplass.

Hva da med de mindre bedriftene?

Ettersom det kan bli mer konkurranse og dyrere å annonsere på Google, står de mindre bedriftene i fare for å bli skvist ut. De små aktørene har kanskje ikke stort nok budsjett til å konkurrere med de store og velger heller å annonsere via andre plattformer som Facebook. Men på en annen side har Even Ødegård et godt poeng når han påpeker at dette stiller større krav til annonsører og byråer som jobber med Adwords. De må hele tiden følge med på hva som skjer, og de må være flike til å optimalisere annonsene og nettsidene sine for å utnytte funksjonaliteten i Google.

Hvordan påvirker dette visning av annonser på mobil?

Veksten i trafikk fra mobile enheter påvirker alle aktører, også Google. Det at de nå fjerner annonser i høyremargen på laptop, vil gjøre opplevelsen av søkemotoren lik uavhengig hvilken enhet du bruker. Denne endringen gjorde også Finn.no i år når de gjorde desktop- versjonen lik mobilappen, men kundene raste og syntes den ble mer uoversiktlig.

Jeg tror man forventer en forskjell ved bruk av de ulike enhetene, ettersom bruken varierer med hensikt og behov. Sitter jeg å surfer etter en ny kjole på t-banen ønsker jeg å kjapt orientere meg, for så fortsette undersøkelsen på laptopen når jeg kommer hjem. Der forventer jeg også å finne mer informasjon. Men på en annen side kan denne endringen stimulere til en endring i bruksatferden vår. Kanskje man i større grad vil klikke på en annonse via mobil, ettersom du vet at du ikke må forte deg hjem å gjøre søket via laptop for å få en anderledes oversikt?

Dermed kan det være mer sansynlig at flere aktører velger å bruke mer av sitt markedsbudsjett på mobil, og sansynligheten for at kostnaden per klikk også vil øke på mobile enheter.

Helt konkret hva utfallet blir er for tidlig å si, det får fremtiden vise. Personlig liker jeg at Google kontinuerlig jobber med å gjøre reklamen relevant, og at de ikke er redde for å teste ut ulike ting.

Hvilke konsekvenser tror du denne endringen fra Google kommer til å få?

– Cecilie Benedikte Henriksen

 

Følg meg på sosiale medier:

Google plus roundPinterest roundInstagram round  Twitter roundLinkedin round

Vil du vite mer om meg?

Klikk her om du vil vite mer om min arbeidskarriere

Klikk her om du vil vite mer om hvem jeg er som person

Klikk her om du vil se flere oppgaver jeg har skrevet i forbindelse med studiene