TagGoogle

Komplett guide for Google Online Marketing Challenge (del 2)

Pre-Campaign Report

Dette innlegget er del to av en serie, hvor jeg deler mine erfaringer ved deltakelse i GOMC. Har du ikke lest det første innlegget hvor jeg går gjennom de forberedende fasene, anbefaler jeg deg å lese det først, her.

Innleggene er ment som en hjelp til neste års deltakere i GOMC (selvfølgelig også for de som er nysgjerrig på prosessen). Dette innlegget tar for seg prosessen ved å skrive Pre-Campaign Report, og selve rapporten kan leses i sin helhet nederst i innlegget.

 

Jeg skriver en bacheloroppgave om holdninger til artikler i nettaviser. Det hadde vært veldig hjelpsomt dersom akkurat DU kunne avsett 5-10 minutter til å svare på undersøkelsen: https://goo.gl/6IkdpL

1

 

Skriving av Pre-Campaign Report

Når dere har valgt bedrift, starter arbeidet med skrivingen av Pre-Campaign Report. Denne er ganske forskjellig fra de øvrige skole oppgavene man skriver som student ved Høyskolen Kristiania. Pre-Campaign Report skal skrives på engelsk, og være på fire sider.

Når dere har hatt første møte med bedriften, samt lekt litt med kontostruktur og budsjettfordeling, bør dere sette av minimum to uker for å skrive selve Pre-Campaign Report, Ikke undervurer hvor lang tid det tar. Arbeidet dere legger ned her, legger grunnlag for videre suksess. Her må dere forsøke å være så korte og konsise som mulig, og dere skal heller ikke først skrive teori, og deretter praksis. Dere skal kjøre rett på sak.

Dette er hva vi gjorde når vi skrev Pre-Campaign Report:

Den mest krevende delen er der hvor dere skal skissere hele AdWords- strategien, og er siste del av Pre-Campaign Report. I denne perioden er det mye å forholde seg til og mange nye begreper skal læres, men igjen, har du forberedt deg godt på forhånd, går du inn i denne perioden med et fortrinn.

FOR Å GJØRE PROSESSEN ENKLERE HAR JEG LAGET EN ANBEFALT FREMGANGSMÅTE for Pre-Campaign Report:
 1. Sett mål for kampanjen, i samråd med bedriften
 2. Sett opp Kontostruktur (hvor mange kampanjer, hvor mange annonsegrupper, hvilke landingssider?)
 3. Fordel budsjetter
 4. Bruk Google Keyword Planner for å estimere CTR, CPC, klikk og impressions. Her har du to alternativer:
  1. Finn søkeord (alternativ nr. en i søkeordplanleggeren «Finn nye søkeord og få søkevolumdata», merket med grønt). Sorter søkeordene og lag lister per kampanje
  2. Lag estimat (alternativ nr. to i søkeordplanleggeren «Planlegg budsjettet ditt og få prognoser», merket med blått.

1. Mål for AdWords kampanjen:

Vi startet med å sette mål for kampanjen, og dette ble definert basert på hva bedriften selv ønsket å få ut av AdWords. Målet for kampanjen ble i Pre-Campaign Report definert slik:

«Å skape merkekjennskap for å øke salget, og treffe nye potensielle kunder»

Når vi skulle kjøre i gang selve kampanjen, innså vi at målet var for bredt, derfor fikk vi vanskeligheter med hvilke måleparametere vi skulle fokusere på, med tanke på optimalisering. Dette løste vi ved å definere et sekundærmål som vi også skrev i post-campaign-report. Her ble sekundær målet: «å øke relevant trafikk inn til websiden, som på lang sikt kan føre til salg.»

2. Sett opp kontostruktur:

I dette punktet skal dere i Pre-Campaign Report beskrive hvordan strukturen for kontoen skal være. Hvilke kampanjer dere skal ha, og hvilke annonsegrupper skal under hver kampanje. Her er det lurt å tenke kjøpsprosessen: kjennskap, vurdering, kjøp, lojalitet.

HVILKE TYPER AV KAMPANJER?

Vi fikk tips om at det er et must om å ha med en brandingkampanje, ettersom å øke merkekjennskap alltid er et mål (som vi lærte i markedskommunikasjon). Når det gjelder andre kampanjer er det viktig å ha målet i bakhodet, hva ønsker dere å oppnå?

Hva slags konverteringer ønsker dere å oppnå? Det er alltid lurt å ha et mål om en mikro og en makro konvertering, som dere kan skrive i Pre-Campaign Report (mer om konvertering lenger ned i innlegget). Hvilke kampanjer kan dere sette opp for å oppnå disse konverteringene?

HVA MED LANDINGSSIDER?

Det er viktig å ta hensyn til bedriftens nettside når dere setter opp strukturen. Ideelt sett bør dere kategorisere etter stukturen på nettsiden, for så å lage relevante landingssider til annonsene. Dette kan det være lurt å si noe om i Pre-Campaign Report. Hvis annonsen er veldig spesifikk, og landingssiden er for generell, f.eks at man lenker til hovedsiden, så vil dette virke negativt. Hvis koblingen mellom annonsetekst og landingsside ikke er god nok, så vil eksempelvis fluktfrekvensen bli høy og Google vil tolke det som en dårlig landingsside, og gi deg dårligere kvalitetspoeng.

KONTOSTRUKTUR FOR BULL SKI OG KAJAKK

For vår del, når det kom til kontostruktur for AdWords-kampanjen, møtte vi en del utfordringer underveis. Fra Pre-Campaign Report, satt vi opp 6 kampanjer med tilhørende 24 adgroups:

Pre-Campaign Report

Etter en forelesning om AdWords kampanje-struktur, lærte vi at vi skulle være så granulære som mulig. Med det menes så spesifikke landingssider som mulig. Er landingssiden dårlig eller lite relevant er det vanskelig å lage god struktur.

I vårt tilfelle var kategoriseringen på nettsiden noe ulogisk, men for å gjøre det mest mulig relevant endret vi oppsettet til hele 9 kampanjer med tilhørende 42 adgroups:

Pre-Campaign Report

Rett etter lansering, så vi at budsjettet på 250 dollar ikke var tilstrekkelig for å opprettholde den granulære strukturen ettersom vi fikk ikke vist annonsene. Dermed endret vi strukturen igjen og underveis, og tilslutt havnet vi på 4 kampanjer, med tilhørende 25 adgroups:

Pre-Campaign Report

Alle disse endringene ble en svært krevende prosess for oss, men i den virkelige verden, med større budsjett hadde den granulære strukturen vært mest optimal.

3. Fordel budsjett

I Pre-Campaign Report skal dere også vise hvordan dere har planlagt å bruke pengene. I kampanjeperioden på tre uker har dere 250 dollar til rådighet. Det er opp til dere hvordan dere ønsker å fordele budsjettet, og om dere vil ha et estimat for hele perioden eller per dag. Først er det lurt å velge hvordan budsjettene skal fordeles prosentvis per kampanje, for deretter å velge hvor stor prosentandel av budsjettene som skal fordeles per uke og eventuelt per dag.

BEST PRACTICE FRA GOOGLE

Hvis en skal følge best practice fra Google, er rådet i den første tiden å gå ut med et stort budsjett i starten, fordi jo mer er synlige og tilstede vi er, jo enklere er det for systemet å optimalisere kampanjen. Poenget er å mate systemet med så mye data som mulig, slik at systemet kan lære basert på det. Når det er sagt, er budsjettet i kampanjen svært lavt og denne metoden vil kanskje ikke fungere like bra i denne sammenhengen. Det kan være smart å skrive noe om dette i Pre-Campaign Report, hvis dere har plass.

HVORDAN FORDELTE VI BUDSJETT FOR BULL SKI OG KAJAKK i Pre-Campaign Report?

Vår strategi var den første tiden å bruke så lite penger som mulig, på et bredt utvalg av søkeord, slik at vi kunne velge ut hvilke som var mest effektive, og eliminere ord med lav CTR og impressions(visninger). Ettersom vårt mål var å øke relevant trafikk inn på siden, ble CPC (cost per click) den riktige budstrategien for oss.

På grunn av lavt budsjett, måtte vi holde budene lave og vårt fokus var å være flinke på kvalitet og relevans. Har man ikke høyt nok bud, er man nødt til å vinne på kvalitet og relevans.

Slik så vårt første budsjett estimat ut i Pre-Campaign Report:Pre-Campaign Report

Som dere ser kjørte vi samme budsjettsplitt hele perioden på Brand Awareness- kampanjen, for å booste effekten på de andre kampanjene. Underveis i kampanjen endte vi med å endre kontostruktur, og dermed ble budsjettfordelingen en litt annen i Post-Campaign-Reporten, enn i Pre-Campaign Report (Brand Awareness for ble det samme):

Pre-Campaign Report

TIPS TIL BUDSJETT-STRATEGI I KONKURRANSEN
 • Bruk mindre penger den første uken, for deretter å øke på. Mitt råd er å ikke dele budsjett likt på antall dager i kampanjen, men heller bruk litt mindre budsjett første uken. Da får dere en følelse av hvordan AdWords fungerer, og dere får en viss indikasjon på hvordan ting går. Etter andre uke kan dere øke på litt mer, og siste uke kan dere kjøre hardt på for å få full effekt av budsjettkronene. Min erfaring er at dere i uke tre er ganske godt kjent med AdWords, og er mer trygge på hva dere driver med, og dere kan gjerne åpne opp for å eksperimentere med avanserte funksjoner. Dette er eksempel på hvordan dere kan beskrive budstrategi i Pre-Campaign Report.
 • Bruk standardinnstillingen for annonserotasjon (optimaliser for klikk), Dette velges i innstillingene når dere lager en kampanje. Her bestemmes hvilke annonser som vises. Her har du tre andre andre valg; konvertering (krever konverteringssporing), la annonsene roteres jevnt, og la annonsene rotere uendelig. Dette er en fin funksjon i AdWords, men systemet trenger rundt to uker med input av kampanjedata for at den skal fungere optimalt, og det har ikke dere tid til. Når dere skriver Pre-Campaign Report, er det lurt å beskrive hvordan dere har tenkt å bruke de ulike funksjonene.
 • Gå for standard leveringsmåte. Her optimaliserer systemet annonsevisningen og bruker budsjettet jevnt over tid. Her bestemmes hvor ofte annonsene dine blir vist.Du kan også velge akselerert, her optimaliseres ikke annonsevisningen, og kan være lurt hvis du ønsker å være synlig på alle områder. Utfordringen er at dersom budsjettet er brukt opp innen kl.16, så vil ikke annonsene vises mer den dagen.
 • Bruk manuell budgivning, da dette gir muligheter til å optimalisere på søkeordsnivå, og vil gi mer frihet og bedre kostnadskontroll. Dette velger du også i instillingene når du lager en kampanje. Hvis du har konverteringssporing implementert kan du velge automatisk budgivning. Om dere ønsker å eksperimentere med dette, ville jeg gjort det i eventuellt siste uke av kampanjen.

4. Google Keyword Planner og estimering

I Pre-Campaign Report, skal dere vise Google hva dere har estimert av resultater for kampanjen.

Før vi går i gang med estimeringen av forventet antall klikk, CTR, CPC og impressions for kampanjen, tar vi i bruk Google Keyword Planner for å finne søkeord. Dette verktøyet gir deg informasjon om hva folk faktisk søker på og i hvilke volum det søkes. Du kan selvfølgelig hive inn noen ord du tror folk søker på, men se det opp i mot hva som faktisk søkes.

HVORDAN BRUKE GOOGLE KEYWORD PLANNER?

Under «Finn nye søkeord og få søkevolumdata», finner du tre alternativer. Den første for å finne nye/ flere søkeord, nummer to og tre er hvis du allerede har søkeord og vil lage et estimat.

I deres tilfelle er det lurest å starte på alternativ en, finn nye søkeord.

Når dere har plottet inn informasjonen det etterspørres, kommer dere til en side med en graf som viser hvor stort søkevolumet er fordelt på månedene i året.

Pre-Campaign Report

Eksempel skjermdump fra Adwords-konto

Under denne grafen er det to faner, «annonsegruppe forslag», og «søkeordsforslag». Google vil kategorisere søkeordene i annonsegrupper for deg, men ingnorer dette, ettersom dere på forhånd har definert dette.

Gå heller på «søkeordsforslag», trykk deretter på kolonnen for «Gj.sn. antall søk pr. mnd», da sorteres listen ut i fra de søkeordene det er søkt mest på. Legg til de søkeordene du ønsker å ha med, og trykk deretter på «Gjennomgang av planen».

Da kommer du til en ny side hvor du skal legge inn bud. Her kan du leke deg med forskjellige bud og dagsbudsjetter. Når du taster inn budsjett, dukker det opp estimater for kampanjen under grafen. Dukker det opp et grått felt i grafen din, betyr det at resultatene dine er begrenset av ditt budsjett.

Denne prosessen bør du gjøre pr kampanje, da har dere mulighet til å være spesifikke i Pre-Campaign Report, og vise at dere har gjort en grundig jobb. Samtidig bidrar dette til å lette det videre arbeidet. Du kan selvfølgelig bruke Keyword Planner alternativ to: » Planlegg budsjettet ditt og få prognoser» (markert i blått), men der får du kun en overordnet oversikt.

OK, SÅ HVORDAN ESTIMERER JEG ANTALL KLIKK FOR HELE KAMPANJEN?

De tallene vi dere ser etter å ha trykket på «Gjennomgang av planen», vil ikke være 100 prosent aktuelle for dere, ettersom dere kanskje ikke har med alle de samme søkeordene i den reelle kampanjen. Uansett vil dette være et godt utgangspunkt, ved at dere kan hente inn benchmarks for deres egne utregninger.

Så, i forhold til budsjett, når dere vet hvor mye penger dere ønsker å bruke per uke, deler dere den summen på estimert gjennomsnittlig CPC, som resultat vil dere få antall klikk, og dette gjøres for alle kampanjer. Når dere har tall for estimert klikk for alle kampanjene, summerer dere disse opp, og dere får et estimat på totalt antall klikk for hele kampanjen.

HVORDAN ESTIMERTE VI FOR FOR BULL SKI OG KAJAKK i Pre-Campaign Report?

For å kunne skrive et estimat i Pre-Campaign Report, er vi nødt for å ta i bruk våre matte kunnskaper.

Ut fra målet for kampanjen, og ved hjelp av Google Keyword Planner, estimerte vi å oppnå en CTR på 2%, en gjennomsnittlig CPC på $0,70, og 100.000 impressions (visninger), med 2000 klikk. Da vi kjørte igang kampanjen, og etterhvert som vi fikk en bedre forståelse av sammenhengen mellom klikk og CPC innså vi at målene våre var urealistiske.

Om vi skulle generert hele 2000 klikk ved et budsjett 250 dollar, betyr dette i praksis at vi skulle hatt en gjennomsnittlig CPC på $0,13. (250 dollar delt på antall klikk). Mer realistisk estimat på klikk basert på målet om en gjennomsnittlig CPC på $0,70, betyr 358 klikk.

For at dere skal få et innblikk i hva som er realistisk å få til, og er dette hovedresultatene i vår kampanje:

 • I kampanjeperioden genererte vi 15 404 impressions (15% av mål), 566 klikk (28,3%), med en gjennomsnittlog CPC på $0,44 (159%), og en CTR på 3,67% (183,5%).
 • Som dere ser klarte vi ikke målet på klikk og impressions, men vi knuste estimatene for CTR og CPC. Dette indikerer at vi ikke var flinke nok i grunnarbeidet, når vi laget estimatene. Når det er sagt, det er ingen krise, det er kun et estimat! Tips: Se også hvilke estimater andre tidligere oppgaver har estimert med i sin Pre-Campaign Report.
TEKSTANNONSER OG MOBILTILPASSEDE ANNONSER

Vi satt oss mål om at hver annonsegruppe skulle ha 3 tekstannonser for desktop, og tre for mobil, altså 6 tekstannonser tilsammen for hver gruppe. Hver annonsegruppe inneholdt mellom 5-20 søkeord, og husk at søkeord defineres på annonsegruppe nivå.

I selve Pre-Campaign Report, bør du også ha med to eksemper på tekstannonser. Det letteste er om du bruker AdWords-kontoen til å lage de, uten at du lagrer de. Mens du lager annonsen kommer den opp i en forhåndsvisning, den tar du skjermbilde av. Bare husk at annonsene skal skrives på engelsk i rapporten.

Bull Ski og Kajakk hadde en side som ikke er optimalisert for mobil i særlig grad, men ikke undervurder effekten av å ha mobiltilpasset annonser. Omlag 50 prosent av alle klikkene vi genererte i perioden, kom nettopp fra mobil, til tross for at landingssiden ikke var optimal.

Skal vi skrive om Konverterings sporing, annonseutvidelser og remarketing i Pre-Campaign Report?

Før eller underveis Pre-Campaign Report skal skrives, er det også lurt å sette seg inn i annonseutvidelser, konverteringssporing og remarketing. I selve rapporten holder det å skrive at dere vil benytte dere av det, og begrunne hvorfor. Selve implementeringen kan gjøres før kampanjen settes live.

Tips: Det er ingen krav til remarketing og konvertering sporing, men det vil bidra til å krydre oppgaven hvor dere viser at dere har gjort en større og mer kompleks jobb, enn å kun sette opp en annonse. Det vil gi en helt annen dimmensjon når dere etter kampanjen skal skrive post-campaign-report.

KONVERTERINGSSPORING

Her hadde vi en del trøbbel i starten, ettersom vi hadde lav kompetanse på området. Dette er et tema jeg anbefaler dere på eget initiativ å sette dere inn i, ettersom det ikke blir grundig gjennomgått i forelesning. Det var nytt fra i år at vi i post-campaign-report også skulle regne ut ROI og ROAS for kampanjen, og dette hadde vi ikke fått til om vi ikke hadde implementert konverteringssporing.

I korte trekk kan konverteringssporing hjelpe deg med å forstå hva som skjer etter at en bruker har klikket på en av dine annonser.

I utgangspunktet kan dette implementeres på to måter, enten via Google Analytics eller via Adwords. En kan skille mellom mikro og makro konvertering, hvor makro primært er salg, og mikro kan være slik som å abonnere på nyhetsbrev, laste ned et skjema eller besøke en spesifikk webside osv. Altså små hendelser som kan lede til salg. Det enkleste er å legge konverteringssporing inn via Google Analytics, og for at dette innlegget ikke skal bli for omfattende, tar jeg ikke for meg fremgangsmåten, og du kan lese mer om det her. Dere kan også spøre Anastasia om å få en step by step guide.

ANNONSEUTVIDELSER

For å få høyere kvalitetspoeng og høyere CTR (click through rate) anbefales det å bruke alle annonseutvidelser, og disse er like viktige som bud.

Bedre kvalitetspoeng får du fordi det bidrar til å gjøre annonsen din mer relevant, dermed oppnår du også høyere CTR. Du kan også oppnå høyere CTR fordi du opptar større plass på søkeresultatsiden til Google, dermed er det større sjanse for at kunden klikker på deg isteden for konkurrenten.

Vi brukte «call, «sitelinks», og «callouts». Vi satt «call» og «sitelinks» på kampanjenivå, mens callouts satt vi på adgrop-nivå. Grunnen til dette er fordi «callouts» kan sammenlignes med USP (Unique Selling Proposition), og dette er forskjellig fra produkt til produkt. Du kan også velge å ha standard informasjon slik som, fri frakt, gratis retur osv, og da kan du sette de på kampanjenivå. Utfordringen kan være at de blir for generelle og dermed lite relevante. Slike ting bør dere også få med i Pre-Campaign Report.

Hvis du vil ha tilgang på for eksempel lokasjonsutvidelse og omtaler må du ha Google My Business.

REMARKETING

Ved å implementere remarketinglister for søkeannonser, kan dere nå ut til mennesker som tidligere har besøkt web-siden. For eksempel kan du generere en liste ut i fra de menneskene som har besøkt en bestemt produktside, eller klikket seg inn på kontakt oss sidene til bedriften.

Fordelen er at du kan bruke denne listen for å tilpasse annonsene og budene for disse menneskene neste gang de søker på Google. Når du har laget en slik liste, kan den legges i en annonsegruppe som inneholder søkeord, bud og annonser med budskap som er skreddersydd for kundene i den listen, og disse blir ikke vist for folk som ikke står oppført på listen. For at man skal kunne bruke en remarketing liste, må vi ha 1000 personer i listen, dette på grunn av personvern, og derfor tar det også lang tid å generere listen.

Så mitt tips er å legge til listen fra første dag!

Dessverre for oss var det ikke nok trafikk på websiden til at vi kunne benytte oss av remarketing listen for Bull Ski og Kajakk.

Konkrete tips til skriving av Pre-Campaign Report:

Før dere tar første møte med bedriften, anbefaler jeg at dere har tatt Google AdWords sertifisering, og lest gjennom noen pre og post rapporter fra tidligere år, de finner du her. Det er ingen must, men vil gi dere en stor fordel med tanke på hva dere vil få ut av møtet med bedriften. Husk at det er dere som skal være bedriftens AdWords rådgivere.

 • Vær nøye med å følge kravene Google har satt for Pre-Campaign Report. For hver del i rapporten, har Google definert krav for hva og hvilke elementer som skal med. Her vil denne siden være deres beste venn. Bruk den som en mal når dere skriver Pre-Campaign Report, og når dere leser korrektur, ha den ved siden av dere slik at dere kan krysse av etterhvert som dere har besvart det de etterspør.
 • Gjør «Proposed AdWords strategi sammen. Dette er siste del av rapporten og er den delen hvor du skal omsette alt du har lært om AdWords hittil, til noe mer praktisk og håndfast. Her anbefaler jeg at dere løser denne oppgaven sammen, og diskuterer mål og skisserer kontostruktur felles. Om dere slavisk deler Pre-Campaign Report i tre, hvor en person blir sittende med det siste punktet, blir det alt for krevende for denne personen. De to første sidene av pre-rapporten skal inneholde en markedsanalyse for bedriften, og dette er svært likt med en tradisjonell SWOT- analyse, en slags Web-SWOT-analyse.
 • For at arbeidet med kampanjen og skrivingen av Pre-Campaign Report skal bli så effektiv som mulig, anbefaler jeg så tidlig som mulig å bli enige om hvem som skal være gruppeleder. Ingen gruppe fungerer optimalt om alle skal bestemme like mye.

Vår Pre-Campaign Report kan du lese ved å trykke på denne linken: preAW-Bull-Ski-Kajakk-AS (1)

Prosessen ved å skrive Post-Campaign-Report tar jeg for meg i neste innlegg.

-Cecilie Benedikte Henriksen

Følg meg i sosiale medier:

Google plus roundPinterest roundInstagram round  Twitter roundLinkedin round

Vil du vite mer om meg?

Klikk her om du vil vite mer om min arbeidskarriere

Klikk her om du vil se min CV i full versjon

Klikk her om du vil vite mer om hvem jeg er som person

Klikk her om du vil se flere oppgaver jeg har skrevet i forbindelse med studiene

Spesialisering i digital markedsføring

 Min nye reise – den digitale verden – digital markedsføring

Cecilie Henriksen, Digital markedsføring

Nå starter reisen jeg har ventet lenge på, jeg skal nemlig på en rundreise i den digitale verden. Jeg har valgt å spesialisere meg innen digital markedsføring som en del av min bachelorgrad i markedsføring og merkevarebygging. Slik som med mange andre reiser innebærer dette å lære seg et nytt språk. 

“SEO, Google Analytics, Tagmanager, plugins, AdWords…” – Hva i alle dager?

Ordene over er fortsatt er litt ukjent for meg, men i løpet av dette semesteret håper jeg at jeg mestrer dette språket, og ikke minst blir god på det. Første oppgave i kurset digital markedsføring innebærer faktisk noen av disse ordene, vi skal opprette en blogg på wordpress, og implementere Google Analytics, via Tagmanager.

Siden du leser dette kan jeg si at første oppgave er – Done!


Hva vil skje fremover i dette semesteret, og her på bloggen?

Digital Markedsføring, Cecilie Henriksen

En del av dette kurset er å skrive obligatoriske blogginnlegg som vi får utdelt av vår foreleser, dette er en del av eksamen. Det er det som er så flott med kurset, den praktiske vinklingen. De tingene jeg lærer her, er det jeg kommer til å jobbe med i den virkelige verden som markedsfører.

Onsdag forrige uke hadde jeg den første forelesningen i faget, og jeg må si jeg gleder meg til fortsettelsen. Pensumet er meget omfattene, men også svært relevant. Vi kommer til å få digital kompetanse som innebærer bruk av ulike verktøy som Blogger, Evernote, sosiale bokmerker, og mye mer snadder. Videre skal vi lære om webanalyse, SEO, mobilmarkedsføring merkevarebygging i sosiale medier, E-post markedsføring, og enda mer snadder. Alt dette vil gi meg god faglig tyngde innen digital markedsføring.


Google Online Marketing Challange (GOMC)

Som en del av eksamen senere i kurset, skal vi lage en online markedsføringskampanje ved hjelp av Google Adwords. Konkurransen er internasjonal, og i regi av selve Google. For å se mer om hva dette går ut på, vil jeg anbefale deg å se på denne videoen:

Denne eksamenen skal utføres i grupper på tre studenter, og vi vil få utdelt $250 til å kjøre en Adwords kampanje for en bedrift som ikke har det fra før. Kampanjen skal kjøres over en periode på 3 uker.

«Ettersom dette er meget arbeidsrelevant ser jeg virkelig frem til å jobbe med dette prosjektet!»

Her kommer jeg til å lære masse nyttig innen digital markedsføring som jeg kan ta med meg videre til den bedriften jeg kommer til å jobbe for senere.


Min motivasjon videre

Foreleserene var tydelige på at dette semesteret kommer til å kreve mye og intensivt arbeid fremover. De sa vi måtte ha vilje til å lære masse på kort tid. Som du kanskje forstod av oppramsingen ovenfor er det mye vi skal igjennom på dette halve året. Og det var bare et lite utdrag av den lange listen.

Selv om det vil bli mye hardt arbeid fremover, gleder jeg meg veldig til fortsettelsen. Jeg skal bli helt rå på digital markedsføring- et hårete mål, men jeg skal klare det.

«Tenk å få være så heldig å få dedikere et helt semester til interessen min!»

Jeg startet denne bloggen nesten et helt år før spesialiseringen, og har måttet gjøre mye av arbeidet utenom skolen. Jeg startet bloggen etter å ha lest Karl Phillip Lund sitt blogginnlegg om hvorfor studenter bør blogge.

Digital Markedsføring, Cecilie Benedikte Henriksen

Det første innlegget jeg skrev handler om nettopp dette. Mye av grunnen er for å gjøre seg selv mer attraktiv på arbeidsmarkedet, og for å ha kontroll over sin personlige merkevare. Innlegget skrev jeg etter at Cecilie Staude hadde hatt en gjesteforelesning i faget Markedskommunikasjon 2.semester.

Det blir mye skriverier rundt når folk får seg jobb enten gjennom sosiale medier eller egen blogg. Men burde det egentlig være en nyhet? Allerede i 2005 startet folk å få seg jobb igjennom bloggingDet er 11 år siden!

«Det å blogge seg til jobb, burde være mer eller mindre vanlig nå. Det er det kanskje også?»

Avsluttningsvis kan jeg nevne at tidligere studenter som har tatt dette kurset har oppnådd store resultater. For Aleksander Neely endte det med 7 jobbbilbud, Andreas Kristiansen fikk jobb bare 20 dager etter at kurset hadde startet. Bianca Nilsen ble kontaktet av en bedrift for et innlegg hun skrev. Her kan du ta en titt på bloggene til resten av studentbloggene i mitt kull.

Om dette ikke var nok motivasjon til å studentblogge kan du lese innlegget mitt om hvordan du kan komme deg dit du vil – bare du tør å by på deg selv.


–  Cecilie Benedikte Henriksen

Synlighet på Google med sosialemedier

Ta kontroll over ditt personlige merkenavn på Google!

Det finnes mange gode grunner til at studenter burde blogge. I følge høyskolelektor Karl Philip Lund ved Markedshøyskolen, er en av grunnene å ta kontroll over eget navn på Google. Dette skriver han om på bloggen stammen.no.

Jeg startet denne bloggen for å ta kontroll over mitt personlige merkenavn, da jeg var komplett usynlig på Google. Siden mitt navn er ganske vanlig, druknet jeg bort i søkeresultatene. Grepene som er gjort er for å ha kontroll på hvilket inntrykk jeg etterlater meg når en potensiell arbeidsgiver Googler meg.

Første innlegg på denne bloggen ble publisert 10.mars. På den korte tiden har jeg oppnådd en av målene jeg satt meg, nemlig å bli synlig på Google. Etter jeg har tatt grep i sosiale medier og igjennom denne bloggen vet endelig google hvem Cecilie Benedikte Henriksen er.

Google, sosiale medier, Cecilie Benedikte Henriksen

Facebook profilen, Linkedin profilen og denne bloggen kommer opp på førstesiden på Google. Nå er jeg nybegynner på dette, og tar ingen fag knyttet til digital markedsføring, jeg bare prøver meg frem. Men tenkte å dele hva jeg har gjort hittil.

Dette er grepene jeg har tatt:

 • Opprettet denne bloggen, og postet innlegg regelmessig
 • Endret på linkene til de sosiale mediene
 • Brukt mellomnavnet «Benedikte»
 • Opprettet konto på Twitter, og følger personer i bransjen
 • Bruker Twitter for å dele blogginnlegg
 • Blitt bedre på å bruke sosiale medier regelmessig

Før jeg opprettet bloggen var jeg ikke flink til å bruke Facebook, Instagram osv. Når jeg er aktiv og poster i disse kanalene er jeg tilstede, og da blir jeg jo også sett.

Hva skal jeg bli bedre på?

Det jeg kjenner jeg må bli flinkere til er å skape unikt innhold til hver kanal, hva er vitsen med å følge meg på Twitter, Facebook og Instagram om innholdet er det samme? Dette er en av rådene vi fikk av Cecilie Staude når hun hadde en forelesning for oss på Markedshøyskolen om kommunikasjon i sosiale meder. Det å skape unikt innhold for hver kanal.

Dette er noe jeg selv har irritert meg over når jeg først ser igjennom Facebook feeden og deretter Instagram. Noen ganger er det akkurat samme postene i begge kanaler, og gir meg derfor ingen verdi å sjekke begge.

Dele samme post på Instagram og Facebook – Strategisk tabbe

Jeg gjorde selv det samme senest i går, når jeg postet dette på Instagram, delte jeg det også på Facebook. Tabbe om jeg skal følge mediekanal rådene til Cecilie Staude. Tror heller ikke jeg er alene om å gjøre denne tabben, og jeg er helt sikker på at dette er en synd mange bedrifter begår i dag også.

Google, Instagram, Cecilie Benedikte Henriksen

Det er lettere sagt enn gjort, og en av grunnene tror jeg er at man ikke setter seg ned å faktisk tenker over det. Man fortsetter som før, fordi det er det man kjenner til og det som er enklest. Om man bare er bevisst på det og har en tanke eller en plan for hver kanal tror jeg mye er gjort.

En som er god på strategisk bruk av de ulike kanalene er komikerfrue :

 

Dette er hva hun skriver på bilde:

Dette tok hele kvelden, i morgen er jeg Soccermom ✌ referat ligger på Snapchat. Hva jeg heter der? Hva tror du ? #komikerfrue #snapchat

Her oppfordrer hun leserene til å sjekke ut referat på Snapchat og deler ikke alt innhold på Instagram. Kjempelurt!

Og når du da går inn på bloggen hennes, deler hun noe unikt for denne kanalen. Her kommer hele innlegget i fullversjon. Hun bruker dermed de andre kanalene som støtte til bloggen, hvor hun deler eksklusivt og annet innhold som skal bygge oppunder bloggen. Men innholdet er ikke likt.

Dette er noe å lære av!

Hvis jeg kan lære meg hvordan jeg skal håndtere de ulike kanalene, kan jeg ta med meg læringen over i den bedriften jeg skal jobbe for i fremtiden.

Dette innlegget startet med at jeg ønsket å skrive om google treff, og etterhvert som jeg kom lengre i teksten endte jeg med å lære en hel masse om strategisk bruk av sosiale meder. Altså enda en grunn for at studenter burde blogge, du lærer mer enn du har satt deg som mål. Utrolig gøy!

Hvordan bruker du sosiale medier som støtte for din blogg eller hjemmeside?

-Cecilie Benedikte Henriksen